Pravidelná školení řidičů pro bezpečnost na silnicích

werner22brigitte / Pixabay
Podnikáte ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní dopravě v České republice? Vlastníte vozidla a zaměstnáváte řidiče?
Pro autodopravce se nabízí různé komplexní služby, kde nechybí ani povinná či nepovinná školení. Například se můžete vyškolit v oblasti mezinárodní přepravy nebezpečných věcí podle úmluvy ADR.

Školení řidičů

Evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí – dohoda ADR, má v předpisech tři základní pojištění, která jsou povinná.
Pro získání průkazu ADR budete potřebovat školení řidičů. Povinnost absolvování školení ADR se týká všech řidičů mimo převážejících jenom podlimitní množství nebezpečných věcí.
Školení bezpečnostních poradců ADR je povinné pro podniky, zabývající se přepravou nebezpečných věcí, či jejich nakládkou, vykládkou, plněním a balením.

Školení je zaměřené také na ostatní osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí. Proškolení se tedy týká nejen řidičů, ale také ostatních osob přicházejících do styku s nebezpečnými věcmi. Konkrétně se jedná o skladníky, závozníky a řidiče převážející podlimitní množství nebezpečných věcí atd.

ADR školení jsou také určena bezpečnostním poradcům. Díky proškolení získají informace o změnách v dohodě ADR a o souvisejících tématech spojených s přepravou nebezpečných věcí.

Pravidelná školení řidičů probíhají celoročně a na různých místech v České republice. Jednoduše se můžete přihlásit na školení ADR online a na místo, které je nejblíže vaší firmě či domovu. Ceny ADR pro řidiče se odvíjejí podle vybraného druhu a rozsahu kurzu.

ADR školení pro řidiče využijí řidiči vozidel, přepravující nebezpečné věci. Řidiči musí vlastnit osvědčení o absolvování školení a složení zkoušky. Absolvovat se dají různé typy školení ADR, přičemž mezi nejžádanější patří základní školení pro získání osvědčení ADR. Dále lze podstoupit nástavbová rozšiřovací školení a obnovovací školení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *