Za jakých podmínek mohou cizinci pracovat v ČR

Cizinci, kteří chtějí legálně pracovat v ČR, musejí splnit některé nezbytné podmínky. Co vše je nutné zajistit?

Cizinci pracující v ČR

Výkon povolání nebo vlastní podnikání patří k nejčastějším důvodům, proč cizinci do České republiky přijíždějí.

Zaměstnání pro cizince představuje nutnou podmínku pro zajištění ekonomické soběstačnosti. Stejně tak napomáhá těmto osobám k lepší integraci do společnosti. Díky vlastnímu zaměstnání se stírá jazyková i kulturní bariéra.

K upevnění pozice na tuzemském trhu práce pak cizincům pomáhá další vzdělávání. Pod záštitou center na podporu integrace cizinců ze třetích zemí i neziskových organizací jsou realizovány další kurzy, workshopy atd.

Co potřebuje cizinec k legálnímu zaměstnání

Jak uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí, cizinec by v tomto případě měl vlastnit povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Podrobněji je tato problematika vymezena v zákoně o zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb.). Další práva a povinnosti zaměstnance jsou pak zakotveny v zákoníku práce.

Modrá karta

Modrá karta zajišťuje povolení k pobytu a současně povolení k zaměstnání. Cizinci tak stačí pouze jedno povolení.

Modrá karta je určena pro pobyt dlouhodobý a současně pro zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Tedy řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které probíhalo nejméně po dobu 3 let.

Zaměstnanecká karta

Plastová karta s biometrickými prvky zaměstnance opravňuje k pobytu v ČR a zároveň k zaměstnání.

Opět se jedná o povolení využívané pro pobyty dlouhodobé, tj. delší než 3 měsíce. V praxi se zpravidla vydává na dobu trvání pracovně-právního vztahu. Ačkoli má standardně duální charakter, může být vydávána ve zvláštních případech i v podobě neduální.

Zaměstnanecká karta nahradila již nevydávaná víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty.

Karta je navázaná na konkrétní pracovní místo, avšak na jeho druhu nezáleží. Odborná způsobilost se v tomto případě neposuzuje. Vyžadováno však je, aby bylo volné pracovní místo evidováno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Nový typ povolení je určen pro výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden.

Karta je vydávána konkrétně na dobu převedení na území členských států EU, avšak nejdéle na dobu 3 let pro manažera a specialistu a 1 rok pro zaměstnaného stážistu. Platnost lze prodloužit, a to i opakovaně. Maximální lhůta pro prodloužení činí 3 roky pro manažera a specialistu a 1 rok pro zaměstnaného stážistu.

Chcete vědět víc? Navštivte stránky agentury irsczech.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *