Oddlužení nemovitosti prodejem, jak na to? 

Prodej může být mnohdy jediným způsobem, jak zajistit oddlužení nemovitosti. Co vše to obnáší?

Klasický prodej nemovitosti

Koupě nemovitosti je standardním úkonem, a i zadluženou nemovitost prodat lze. Nákup má však řadu rizik. Objevit se mohou neočekávané výdaje, majitel zadlužené nemovitosti sám často nerozumí situaci, v níž se ocitl a nemá o dluzích přehled. Často kupní cena narůstá o daně. Nejistý je i technický stav nemovitosti.

Řada zadlužených nemovitostí se již nachází v exekuci nebo přímo směřuje do dražby. To představuje z právního hlediska další komplikace. Do procesu exekuce vstupuje prostředník v podobě exekutorského úřadu. V rámci exekuce navíc vlastník se svým majetkem disponovat nesmí. Zakazuje mu to exekuční příkaz. Exekuci je nejprve nutné vyplatit.

Jako zdroj financování těchto nemovitosti se zpravidla doporučují vlastní úspory. Fakt, že optimální je nebrat si na koupi zadlužené nemovitosti úvěr, komplikuje hledání potenciálního zájemce. Většina běžných kupujících se rozhodně řešit pořízení nemovitosti hypotékou.

Delší dobu se čeká i na vypořádání úředních břemen. Běžný kupující nemá tolik času, aby mohl čekat. Nemovitost chce zpravidla pro osobní potřebu. Jestliže už přemýšlí nad tím, že by koupi pojal jako investici, zpravidla ovšem zase nemá tolik zkušeností, které by mu umožnily následně efektivně zobchodovat zadluženou nemovitost.

Z toho vyplývá, že najít kupce pro zadluženou nemovitost je časově náročné, může to zabrat i několik měsíců a nemusí se to vůbec podařit. Řešením pak je výkup nemovitosti.

Výkup zadlužené nemovitosti

Při výkupu nemovitosti prakticky všechny výše vzpomenuté problémy odpadají. Vykoupit lze nemovitost jakoukoli. Problém nejsou jakékoli právní vady včetně věcných břemen. Snadno je možno vykoupit i takové nemovitosti, na nichž vázne exekuce.

Není ani potřeba hledat kupce. Na výkup nemovitostí se přímo specializují určité společnosti např. Vykupnemovitostipraha.cz. To ušetří majiteli zadlužené nemovitosti čas a v konečném důsledku je možné zabránit i tomu, aby se nemovitost dostala do dražby.

Tyto společnost využívají pro nákup výlučně vlastní kapitál. Proto může vykoupit nemovitost i provést obratem její oddlužení zaplacením exekuce.

Postup je výhodný i pro majitele nemovitosti. Vyplatí se mu prodat nemovitost takto i za předpokladu, že bude muset v průměru 20 až 30 % z pořizovací ceny slevit. Z výkupu nemovitosti sice nikdy nedostanete plnou tržní cenu 100 %, nicméně stále ještě je šance utržit dostatek peněz na to, aby bylo možno vypořádat finanční závazky.

Částka, za kterou se nemovitost prodá v dražbě, je naproti tomu už pouze zlomkem původní hodnoty.

Majitel nemovitosti by tak neměl váhat v případě, že se dostane do finančních problémů a rychle jednat. Lze tak předejít ještě horším důsledkům neřešených dluhů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *