Kde absolvovat školení pro elektrotechniky?

V souvislosti s vyhláškou 50/1978 Sb. musejí elektrotechnici a revizní technici, tedy osoby pracující s elektřinou a elektrickým proudem projít školením souvisejícím s předpisy o bezpečnosti práce. Jestliže patříte k této profesi a stále nevíte, kde se nechat proškolit a kde získat potřebné potvrzení o praxi, pak si přečtěte tento článek. Přinášíme vám tip na někoho, kdo vám s vaším problémem pomůže.

Pracujete jako elektrotechnik nebo revizní technik, pracujete s elektřinou ve výškách a potřebujete projít školením podle vyhlášky 50/1978 Sb. (dále v textu uváděno jako vyhláška 50)? Pak se obraťte na společnost BATECH, s. r. o.

Proč volit BATECH?

Pravděpodobně si pokládáte otázku, proč volit právě společnost BATECH. Odpověď je jednoduchá. Tato společnost se na trhu pohybuje již dlouhých 20 let. Za těchto dvacet let, kdy se společnost věnuje školení podle vyhlášky 50, dokázala nasbírat v dané oblasti bohaté zkušenosti. O kvalitě jejích služeb a kvalitě jejích školení svědčí nejen to, že společnost tuto činnost vykonává již dvacet let. Hlavním odkazem a svědkem kvality poskytovaných školení je hlavně přes 800 vyškolených revizních techniků a přes 3000 vyškolených elektrotechniků.

S čím vším vám společnost pomůže?

Společnost neposkytuje pouze školení (vyhláška 50), ale zabývá se i navazujícími službami. To znamená, že si přímo u společnosti můžete absolvovat testy z dané problematiky a získat tak potvrzení o praxi. Avšak vyhláška 50, testy, školení a zkoušky nejsou jedinými službami, které společnost poskytuje. BATECH je tu pro všechny zákazníky, kteří potřebují služby v oboru revize elektro. Dále firma poskytuje poradenství a další odborné kurzy.

Proč absolvovat školení?

Školení vyhlášky 50 by měli absolvovat všichni elektrotechnici a revizní technici. Základem tohoto školení jsou hlavně předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení a kterou má daná osoba vykonávat. Stejně tak je školení zaměřeno i na pracovní a technologické postupy, dále také provozní a bezpečnostní pokyny a příkazy, směrnice a návody k obsluze.

Na základě tohoto školení získá absolvent potvrzení o praxi, dále osvědčení z přezkoušení a lékařské potvrzení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *