Situace, v nichž budete potřebovat soudní překlad

O soudních překladech se toho obecně příliš neví. Řada z nás je totiž během života prakticky nevyužije. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy se začnete zajímat o práci či studium v zahraničí nebo na své letní dovolené potkáte okouzlujícího cizince či objevíte nemovitost ve stínu palem, která se jednoduše musí stát vaším novým domovem. Co mají reality, vztahy nebo pracovní či studijní stáže se soudními překlady společného? To vám prozradíme na následujících řádcích.

Co je to vlastně soudní překlad?

Soudní překlad lze velmi zjednodušeně charakterizovat jako přeložený dokument, který je opatřen doložkou s razítkem a podpisem soudního překladatele-tlumočníka. Překlad se následně svazuje s originálem dokumentu nebo jeho úředně ověřenou kopií. Soudní překladatel svým podpisem stvrzuje, že informace uvedené v překladu jsou totožné s informacemi uvedenými v originálním dokladu.

Kdy budete soudní překlad potřebovat?

V mnoha rozličných případech a situacích. Příkladem může být cizojazyčná pracovní stáž, studijní pobyt v zahraničí, obchodování na mezinárodních trzích nebo další situace ryze osobního charakteru. Mezi ně může spadat například svatba, rozvod, svěření dětí do péče, úmrtí nebo dědické řízení. Všechny tyto události musejí být samozřejmě zahraničními vztahy nějakým způsobem dotčeny. Soudně jsou ovšem překládány také nejrůznější druhy diplomů či certifikátů nebo výpisy z rejstříku trestů.

Kdo soudní překlad zajistí?

Při překladu soudní listiny svépomocí můžete v samotném dokumentu nadělat mnoho chyb, jež vás mohou při samotném soudním líčení postavit do poměrně nevýhodné situace. V tomto případě se proto vyplatí obrátit na odborníky, mezi které patří například jazyková škola Jipka. Ta se specializuje nejen na klasickou výuku více než 53 světových jazyků, ale také na nejrůznější druhy překladů, mezi něž patří též překlady soudní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *