Energie k vytápění

Energie k vytápěníDíky novým technologiím se objevují i nové možnosti, jak si i během chladných měsíců udržet „teplo domova“. Nejpádnějším argumentem stále zůstávají celkové náklady. I když v poslední době se stále více dostává ke slovu ekologie a dopady různých typů vytápění na životní prostředí.

Nejrozšířenějším způsobem vytápění u nás stále zůstává zemní plyn. Jedná se o jakýsi kompromis mezi ekonomickými a ekologickými argumenty. Největším problémem plynu může být v budoucnu fakt, že 98% je ho do Evropy dováženo z Ruska, popřípadě ze severní Afriky. Přestože případné komplikace jsou spíše politického rázu, nedávná minulost nám ukázala, že v extrémních případech by se mohly dotknout i obyčejných lidí.

V poslední době zažívá znovuobjevení dřevo. Ať už v podobě kotlů nebo moderních krbů a kamen s tepelnými rozvody. Z ekologického hlediska jde o dobrou volbu, při spálení dřeva je totiž vyprodukováno stejné množství oxidu uhličitého, jaké bylo spotřebováno pro jeho růst. Mírným problémem stále zůstává nízká automatizace neboli fakt, že někdo musí stále přikládat. Tento problém se však dá částečně vyřešit nejrůznějšími typy zásobníků a podavačů. Naopak oproti dřevu zažívají velký ústup ostatní tuhá paliva jako hnědé a černé uhlí.

Dalším způsobem je vytápění pomocí elektrické energie. Jedná se o velice pohodlný, ale poměrně drahý způsob. Navíc zdání ekologické čistoty je pouze relativní, protože výroba elektřiny je i přes nástup obnovitelných zdrojů stále velkou zátěží pro životní prostředí.

V současnosti nacházejí stále větší uplatnění i obnovitelné zdroje jako například tepelná čerpadla, biomasa, bioplyn či solární kolektory. Jejich největší boom se však očekává v blízké budoucnosti.

Na nákladech za vytápění lze ušetřit i jiným způsobem než vhodnou volbou zdroje energie. Jednou z těchto možností je i kontrolované větrání neboli rekuperace. Jedná se o systém, kdy je čerství vzduch předehříván vzduchem odcházejícím z objektu a vytápění tak dosáhne vyšší účinnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *