Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinouPokud se budeme podrobněji zajímat o systém, jakým se skládá výsledná cena elektřiny, tak v její regulované složce nalezneme i poplatek za činnost OTE či za služby Operátora trhu. V obou dvou případech se jedná o stejnou službu a jde pouze o jiné pojmenování. Přestože za tuto činnost platí všichni odběratelé elektřiny, málokdo ví, o co se přesně jedná.

Operátor trhu s elektřinou je akciová společnost založená státem, který je také jejím 100 % vlastníkem. Je registrovaná u Městského soudu v Praze a spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Má na starosti povinnosti státu týkající se trhu s elektřinou. Ty vyplývají z Energetického zákona. Obecně by se dalo říci, že hlavní náplní práce této společnosti je statistická činnost.

Konkrétněji Operátor trhu organizuje krátkodobý trh s elektřinou a zpracovává rozdíly nabídky a poptávky v této oblasti. Vyhodnocuje také odchylky mezi smluveným a skutečným množstvím dodané elektrické energie a tyto informace pak poskytuje distributorům v příslušných oblastech. Operátor trhu dále zpracovává a zveřejňuje roční popřípadě měsíční zprávy týkající se trhu s elektřinou.

V posledních letech je OTE také správcem národního rejstříku emisí skleníkových plynů. Od roku 2010 došlo díky jeho vstupu do oblasti plynárenství i k radikální změně systému práce. Na trhu se zemním plynem plní Operátor trhu podobnou funkci jako u elektřiny. Jeho činnost umožňuje snadnější vstup nových dodavatelů do této oblasti a jejich lepší konkurenceschopnost.

Běžný občan pravděpodobně nejvíce ocení výsledky práce OTE v případě, že bude uvažovat o změně dodavatele elektřiny či plynu pro svoji domácnost nebo firmu. Na internetových stránkách může najít seznam všech dodavatelů elektřiny popřípadě zemního plynu, kteří obdrželi od státu licenci pro tuto činnost. Dále jsou zde umístěny podrobné statistiky z této oblasti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *