​Zdravotní pojištění pro cizince: Nutnost pro klidný život v Česku

Žít v cizí zemi se statutem cizince není jednoduché. Prvotním hendikepem je dorozumět se a naučit se cizí řeč. Dalším, neméně důležitým aspektem, je proniknutí do tajů zdejší kultury. Do třetice je nutné získat práci a schopnost obstát v cizí zemi i ekonomicky. Ani v případě, že tohle vše zvládnete, není vyhráno. Co dělat, když do života jedince, zasáhne nemoc? Ze zajetých kolejí vás dokáže rozhodit obyčejná chřipka.

​Kde se nechat pojistit?

Občan ČR má zdravotní pojištěné sjednané ze zákona. Již od narození po dobu dětských let je hrazeno státem. V dospělosti je potom zdravotní pojištěno odváděno z výdělků vzniklých pracovní činností. Pojištění pro cizince ale funguje odlišně. Cizí státní příslušníci nesplňují zákonné podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění systému ČR, ale mají povinnost být pojištěni komerčně.

​Produkt od SV pojišťovny

Pojištění pro cizince zajišťuje SV pojišťovna jako jeden ze svých pojistných produktů. Výši pojistného plnění vám sjednají až do 400 tisíc EUR s platností v celém Schengenu bez příplatku. Pojistku si můžete sjednat on-line 24/7 z pohodlí vašeho domova s okamžitou platností po uhrazení pojistného.

​Jak vás pojistka chrání?

V základní variantě tarifu Welcome získáte základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“, jako jsou ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky, ambulantně předepsané léky, zubní ošetření, lékařský převoz, asistenční služby, ale i těhotenství a porod. Sjednání komplexní varianty je pro každého cizince zárukou bezpečí a ochrany v případě, kdy se dostane do neutěšeného zdravotního stavu a je žádoucí zásah lékaře. Varianta Plus navyšuje limit na úhradu jedné pojistné události o dalších 20 tisíc EUR v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *