Vzdělávací programy MBA vylepší vaši profesní praxi

Neustálé vzdělávání na manažerských a jiných významných postech patří v dnešní době k nutnosti. Jen tak uspějete ve stále se zvyšující konkurenci. Profesní vzdělávací programy MBA cílí na rozvíjení manažerských dovedností a praktických zkušeností.

Výuka programů MBA

Business Institut patří k nejprestižnějším MBA školám v České republice a specializuje se na profesní vzdělávací programy MBA, BBA a LLM. Programy MBA se vyučují tak, že se kombinuje forma e-learningu a tematického setkání s lektory. Studium je tvořeno třemi semestry. Každý ze semestrů obsahuje čtyři studijní předměty – moduly, které musí student absolvovat. Během studia se zpracovávají postupové práce – jedna práce na předmět.

K výhodám patří, že studium MBA se dá zahájit několikrát za rok – 15. února, 1. května, a 1. října. Lze si podat i individuální žádost o přijetí ke studiu mimo stanovené termíny. MBA studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhájením závěrečné práce. Úspěšní absolventi získají profesní titul MBA a také diplom stvrzující zdárné ukončení manažerského programu. Studium se zaměřuje na praxi a respektuje časové možnosti každého ze studentů.

Studium MBA v Praze

Business Institut nabízí zajímavé programy podnikatelům, představitelům neziskových organizací, zaměstnancům státní správy, členům managementu, manažerům a jiným zájemcům o prohloubení svých dosavadních dovedností. Vyučování se uskutečňuje přímo v Business Institutu v Praze, kde se studenti učí od nejodpovědnějších odborníků. Předávají se zde konkrétní dlouholeté zkušenosti a nechybí ani důraz na nejmodernějšími trendy v různých oborech.

Studium MBA je například možné absolvovat se zaměřením na projektové řízení a plánování, na interní audit, řídící a kontrolní systém, management a řízení ve zdravotnictví, daně, účetnictví a controlling, public relations a komunikaci, řízení lidských zdrojů, informační technologie, cestovní ruch, mezinárodní obchod aj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *